על אנשי תיווך – מהי השפה המיוחדת של עולם הנדל"ן

אנשי תיווך מדברים בעולם שפות משלהם, על מנת להשכיר דירה וכל שכן בשביל לרכוש נדלן צריך להכיר את מגוון הביטויים של עולם הנדלן.
מתווך הוא בעל מקצוע שלמד והתמחה בתחום הנדל"ן ועוסק בתיווך דירות למכירה או להשכרה.
מתווך טוב יעזור לכם למכור את הנכס שלכם במחיר הריאלי ובדרך הקצרה ביותר.
אומנם מתווכים גובים עמלת תיווך וככל שערך הנכס גבוה יותר כך גם העמלה תהיה גבוהה יותר, אך זוהי השקעה משתלמת.
לעולם הנדל"ן יש שפה מיוחדת, כדי שנוכל לתקשר היטב עם המתווך ולהבין את שפתו עלינו להכיר מושגים בסיסיים בעולם הנדל"ן ושירותי התיווך

שניים עשר מושגים שחשוב להכיר על תיווך

המושגים באדיבות CHIMPORT בקרו באתר – תיווך בחיפה

 1. דמי תיווך הם העמלה שמשלם כל צד, מוכר וקונה או שוכר ומשכיר, למתווך עבור תיווך הנכס.
  בעת מכירת דירה העמלה המקובלת היא תשלום של שני אחוז מגובה העסקה מכל צד ובהשכרת דירה, תשלום בגובה של שכר דירה של חודש.
 2. זיכרון דברים הוא ההסכם הראשוני בין מוכר הנכס לבין הקונה.
  זיכרון דברים הוא הסכם חוקי והוא מחייב לכל דבר ועניין עד לחתימת החוזה הסופי.
  בעת זיכרון דברים מומלץ לרשום את תנאי התשלום, את מחיר הנכס, את מועד מסירת הנכס ועוד.
 3. משכנתא היא הלוואה הניתנת כנגד שעבוד נכסים.
  זוהי הלוואה ארוכת טווח שבה הקונה מקבל מימון לקניית הדירה וכבטוחה הוא משעבד את הנכס לטובת הבנק המלווה.
 4. גרירת משכנתא – היא החלפת הנכס המשועבד לטובת הבנק בנכס אחר.
  פעולה זו נעשית כאשר הנכס המשועבד נמכר עוד לפני פירעון המשכנתא ובמקומו נקנה נכס אחר שגם אותו יש לשעבד לבנק המלווה עד לפירעון הסופי של המשכנתא.
 5. טאבו הוא משרד ממשלתי שבו מתנהל הרישום על הבעלות על הנכסים והאדמות בישראל.
  במשרדי הטאבו נרשמים גם עיקולים, שעבודים, משכנתאות ועוד.
  כל מי שמעוניין לקבל מידע על אודות כל נכס בישראל יכול לפנות אל משרדי הטאבו ולהוציא "נסח".
  נסח הוא מסמך שבו מפורט כל המידע הנחוץ על אודות הנכס הנד"לני המבוקש.
 6. הערת אזהרה היא הערה הנרשמת במשרדי הטאבו והיא מציינת שבקרקע או בנכס בוצעה עסקה שאינה מאפשרת עסקאות נוספות באותו הנכס.

שישה מושגי נדלן נוספים

 1. אדמות מנהל הן אדמות הנמצאות בבעלות המדינה ומנוהלות על ידי מנהל מקרקעי ישראל.
 2. אחוזי בנייה הוא האחוז המותר לבנייה מתוך השטח הכולל של הנכס.
  לכל אזור יש אחוזי בנייה אחרים.
  בדרך כלל בתוך אחוזי הבנייה מחשבים גם את שטח המדרגות, המרפסות, מקלטים, עליות גג ועוד.
 3. הפשרת קרקע היא שינוי הייעוד המקורי של הקרקע כמו הפיכת קרקע חקלאית לקרקע המיועדת לבנייה או לפיתוח.
  הפשרת הקרקע נעשית כאשר הרשות המקומית מעוניינת להגדיל את השטחים המיועדים לבנייה.
 4. היטל השבחה הוא תשלום שגובה הרשות המקומית מבעל הנכס כאשר ערך נכס עלה בעקבות הגדלת אחוזי הבנייה, שינוי ייעוד הקרקע או שיפורים אחרים שהעלו את ערך הנכס.
  את ההיטל ההשבחה משלמים כאשר באים לממש את הזכויות החדשות בנכס.
 5. מס רכישה הוא מס המוטל על הרוכש זכויות במקרקעין. בתוך שלושים יום מעת רכישת נכסי נדל"ן חייב הרוכש להצהיר על הרכישה למשרד מיסוי המקרקעין האזורי.
  בעת ההצהרה יקבל הרוכש שומת מס שאותה עליו לשלם בתוך ארבעה עשר יום מעת קבלת השומה.
 6. בלעדיות היא התקשרות חוזית בין המוכר נכס לבין המתווך. במסגרת ההתקשרות מסכימים שני הצדדים כי המתווך יקבל את מכירת הדירה בבלעדיות והמוכר לא ימסור אותה למתווך נוסף.
  בדרך כלל הסכם הבלעדיות מוגדר לתקופת זמן. בתוך תקופת זמן הבלעדיות, חייב המתווך לבצע פעולות למכירת הנכס כמו פרסום באמצעות שילוט או בעיתונות או באינטרנט ועוד.